з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття конституції та її юридичні властивості

Поняття конституції та її юридичні властивості

Конституція - основний закон держави, що приймається, змінюється і скасовується в особливому порядку, який визначає суспільний і державний устрій, порядок і принципи утворення представників органів влади, виборчу систему, права й обов'язки громадян.

Конституція – основа всього законодавства держави. Вона є системою правових норм, що регулюють у суспільстві найбільш важливі відносини – правовідносини з приводу влади та відносини між індивідом і владою.

Конституція важлива й необхідна для сучасної держави насамперед тому, що саме вона є документом, який регулює найважливіші відносини в суспільстві. У ній закріплюються вихідні принципи та приписи, функції й основи організації, форми та методи діяльності держави. Перша група відносин – це відносини з приводу влади. Правове регулювання цих суспільних відносин полягає в тому, що конституція визначає порядок створення, обсяг компетенції, строки повноважень вищих органів державного управління та посадових осіб. Друга група – відносини між особою і державою. Іншими словами, конституція встановлює межі й характер державного регулювання у всіх основних сферах суспільного розвитку, відносини держави з людиною та громадянином. Крім того, конституція закріплює і надає вищу юридичну силу фундаментальним правам і свободам людини, захищає її честь і гідність.

Юридичні властивості конституції- це їїспецифічні риси, що допомагають визначити місце основного закону в системі національного законодавства.

До юридичних властивостей Кон­ституції України слід віднести такі її характеристики:

1) найвища юридична сила - закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати;

2) основа правової системи - Конституція України є фундаментом національної правової системи, адже регулює значну кількість суспільних відносин. Положення Конституції України є визначальними для інших галузей національного права;

3) стабільність -забезпечується ускладненим порядком внесення змін до Конституції України;

4) пряма дія норм -кожний може звернутися із позовом до суду для захисту своїх прав і свобод безпосередньо на підставі норм Конституції України;

5) особливий порядок захисту - застосування органами державної влади певних заходів для забезпечення дотриман­ня положень Конституції України.

 

close
Задайте своє питання