з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття кримінальної відповідальності, її підстава

Поняття кримінальної відповідальності, її підстава

У теорії кримінального права це поняття трактується по-різному. У загальному вигляді позиції криміналістів щодо змісту кримінальної відповідальності можна представити так: а) як обов'язок особи не вчиняти кримінальному правопорушеннів; б) як обов'язок особи відпо­відати згідно із законом за вчинений кримінальне правопорушення; в) як реальний процес такої відповідальності.

Отже, кримінальна відповідальність - це вимушене зазнавання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

Виділяють правову і фактичну підстави кримінальної відпові­дальності.

Правовою підставою кримінальної відповідальності КК ви­значає наявність у вчиненому особою суспільно небезпечному діян­ні складу кримінального правопорушення, передбаченого КК. Це означає, що до кримінальної відповідальності може бути притягнута лише та осо­ба, яка є суб'єктом кримінального правопорушення і є винуватою у вчиненні забороненого КК діяння проти охоронюваних законом про кримінальну відпові­дальність об'єктів.

Фактична підстава кримінальної відповідальності - це вчи­нення особою діяння, передбаченого в КК, яке містить склад кримінального правопорушення. Наприклад, особа вчинила крадіжку. Саме факт вчинення особою крадіжки і буде підставою негативної кримінальної відпо­відальності.

Особа не підлягає відповідальності, якщо діяння вчинене нею за обставин, що виключають його кримінальне правопорушенняність.

Не може підлягати кримінальній відповідальності й особа, коли вчинене нею діяння не визнається законом про кримінальну відпо­відальність кримінальним правопорушенням.

 

close
Задайте своє питання