з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття, основні риси та види публічного адміністрування

Поняття, основні риси та види публічного адміністрування

Публічне адміністрування – це регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг.

Характерні риси:

а) спрямованість на виконання Конституції та законів України (підзаконна діяльність);

б) юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер;

в) організаційний зміст, за допомогою якого досягаються регулювання і координація спільної праці людей;

г) цілеспрямованість, оскільки воно має безпосередніми об’єктами свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративнополітичного будівництва;

д) безперервне здійснення.

За ступенем юридичного вираження:

а) основні (видання правових актів);

б) похідні базуються на них, тобто різні дії, що тягнуть визначені юридичні наслідки що мають визначену юридичну спрямованість (реєстраційні, дозвільні, наглядові, попереджувальні, забезпечувальні дії тощо).

За досягнутими результатами:

а) позитивне регулювання (затвердження програм соціально-економічного розвитку, видання положень про органи влади тощо);

б) реакція на негативні явища в публічному адміністрування (застосування заходів адміністративної відповідальності).

За спрямованістю:

а) що впливають на суспільні відносини в сфері публічного адміністрування (зовнішні);

б) що впливають на внутрішньо управлінську діяльність структурних підрозділів публічної адміністрації (внутрішні).

За колом осіб, на яких вони поширюються: а) загальнообов'язкові; б) адресовані конкретним суб'єктам.

close
Задайте своє питання