з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин

Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання.

Господарські відносини - відносини, що виникають у сфері господарювання (гос­подарські відносини), та на які спрямовано регулювальний вплив гос­подарського права.

Ознаки: 1. Господарські правовідносини виникають у зв 'язку з організацією та безпосереднім здійсненням господарської діяльності.

2. У господарських правовідносинах реалізуються як приватні, так і публічні інтереси. 3.За своєю природою господарські правовідносини є відносними (в них завжди чітко визначені учасники, що наділені один щодо одного правами та обов'язками).

Відповідно до ст. 2 ГК Украіни учасниками відносин у сфері гос­подарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.

Види:господарсько-виробничі, організаційно-господарські та вну­трішньогосподарські відносини.

Під господарсько-виробничими розуміють майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при без­посередньому здійсненні господарської діяльності.

Під організаційно-господарськими розуміють відно­сини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління гос­подарською діяльністю.

Під внутрішньогосподарськими розуміють відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його струк­турними підрозділами.

 

close
Задайте своє питання