з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття, риси та структура правової системи

Поняття, риси та структура правової системи

Правова система - цілісний комплекс правових явищ, який зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідомлений, постійно відтворюваний людьми і організаціями (державою), та який використовується ними для досягнення своїх цілей.

Риси правової системи:

1. Правова система є частиною суспільної системи.

2. Правова система є єдністю позитивного права та тісно пов'язаних і взаємодіючих з ним юридично значущих реалій - юридичної практики, правової ідеології тощо.  

 3. Правова система існує в суспільствах з більш-менш розвинутою державною організацією, які можна вважати націями в сучасному їх значенні і де відповідно встановлюється своє, національне право.  

 4. Правова система має суттєве значення для характеристики права тієї чи іншої конкретної країни.  

 5. Правова система має територіальний характер. Він обумовлений тим, що за загальним правилом дія правової системи окремої країни обмежується певною територією, на яку поширюється суверенітет цієї держави.

 6. Правова система є історичним правовим явищем.  

 7. Правова система акумулюює цінності даної історично конкретної цивілізації, культури, нації, так само як і принципові особливості економічного, політичного, духовного розвитку, самобутність юридичних відносин у конкретній країні.

 8. Правова система характеризується здатністю до накопичення, зберігання та передавання відповідної інформації. Це дає підстави деяким вченим стверджувати, що правова система є особливим різновидом соціально-правової пам'яті.

До структури правової системи, як правило, включають:

 1) право - головний, цементуючий елемент правової системи, навколо якого інтегруються всі інші елементи;

 2) правовідносини, що виникають внаслідок переходу правових норм на основі відповідних юридичних фактів у фактичні суспільні відносини;

 3) права й обов'язки особи - своєрідну візитну картку цієї системи;

 4) правову культуру і правосвідомість, яким зараз надається особлива (ключова) роль і які є свого роду барометром правової системи;

 5) юридичну практику, в тому числі судову. Без цього елемента правова система була б мертвонародженим утворенням;

 6) правову поведінку;

 7) систему юридичної освіти;

 8) систему правової інформації;

 9) зв'язки між цими елементами, які визначають результат їхньої взаємодії.

close
Задайте своє питання