з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття та предмет митного права

Поняття та предмет митного права

Митне право - галузь права, що являє собою систему правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон.

Предметом митного права є суспільні відносини, що мають комплексний характер. Це коло відносин, обумовлене самим змістом і структурою митної справи, яка, власне, і є предметом правового регулювання.

У сучасному уявленні термін "митна справа" охоплює складний комплекс відносин, безпосередньо пов'язаних із зов­нішньою і внутрішньою політикою держави. Митна політи­ка - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулю­вання зовнішньої торгівлі. Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, спрямовані на реалізацію мит­ної політики України, становлять митну справу.

 

close
Задайте своє питання