з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття та система кримінального процесу. Стадії та окремі провадж

Поняття та система кримінального процесу. Стадії та окремі провадження, їх загальна характеристика

Кримінальний процес— це діяльність правоохоронних органів, що здійснюється у встановлених законом проце­суальних формах і спрямована на досягнення завдань кри­мінального судочинства.

Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду щодо розкриття злочинів, викриття і покарання винних відбувається у суворо встановленій законом послідовності, створюючи систему кримінального процесу. Ця система включає кілька великих частин, які називаються стадіями.

Стадії кримінального процесу - це порівняно самостійні етапи кримінально-процесуальної діяльності, що характеризуються безпосередніми завданнями, специфічним колом суб'єктів і процесуальних засобів діяльності, а також підсумковими рішеннями.

Основні стадії: реєстрація кримінального провадження; досудове розслідування;  попередній розгляд справи суддею; судовий розгляд; апеляційне провадження; виконання вироку.

Додаткові: провадження в порядку нагляду; відновлення кримінальної справи за нововиявленими чи виключними обставинами.

Кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Запроваджено нові види кримінального провадження:

дізнання (спрощена форма розслідування) для кримінальних проступків,

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

заочне судове провадження,

наказне провадження,

провадження щодо певних категорій осіб, які володіють імунітетами,

провадження щодо порушень, вчинених на території консульських чи дипломатичних представництв України за кордоном чи суден України, міжнародне співробітництво.

close
Задайте своє питання