з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль

Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль у державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав

Кримінальний процес— це діяльність правоохоронних органів, що здійснюється у встановлених законом проце­суальних формах і спрямована на досягнення завдань кри­мінального судочинства.

Сутність кримінального процесу виявляється у його спрямованості на захист суспільного і державного устрою, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб від злочинних посягань. Водночас кримінальний процес - це активна діяльність з метою попередження, припинення та ліквідації злочинів, а також причин і умов, що їх породжують.

Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розк­риття злочинів, викриття винних та забезпечення правиль­ного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності, і жоден не­винний не був покараний.

Кримінальний процес - один із видів реалізації державної влади, специфіка якого обумовлена особливістю завдань, що здійснюються у сфері боротьби зі злочинністю. Він регулюється нормами кримінально- процесуального права, здійснюється з моменту отримання інформації про злочин і протягом усього провадження у кримінальній справі. Діяльність у сфері боротьбі зі злочинністю відбувається у межах кримінально- процесуальних відносин. Їх сукупність і системає сутністю кримінального процесу.

 

close
Задайте своє питання