з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття, види та загальна характеристика джерел господарського прав

Поняття, види та загальна характеристика джерел господарського права

Джерела господарського права – це офіційно признаний спосіб зовнішнього і внутрішнього (змістовного) виразу правил поведінки у сфері господарювання, які встановлюються державою чи визнаються нею.

Нормативно-правові акти, що регулюють (упорядковують) процес організації та здійснення господарської діяльності, можуть бути розпо­ділені як за формальною ознакою (правовою силою нормативного акта), так і за змістовою ознакою (зміст відносин, які вони регулюють).

За формальною ознакою до нормативних актів, які входять до галузі господарського законодавства, належать Конституція України, ГКУ, закони України, постанови Верховної Ради України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міні­стрів України, укази та розпорядження Президента України, норма­тивні акти міністерств, державних комітетів, комісій та інших цен­тральних органів виконавчої влади (правила, накази, інструкції тощо), акти територіальної (локальної) дії місцевих рад та держадміністрацій із господарських питань.

За змістовною ознакою можна розподілити на низку блоків, серед яких: 1.Нормативно-правові акти, якими встановлюються загальні за­сади функціонування господарського обороту, 2.Нормативно-правові акти, що регламентують порядок легалізації суб'єктів господарської діяльності, 3.Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність владних структур та визначають їх організаційно-господарські повноваження у процесі управління господарською діяльністю 4. Нормативно-правові акти, що регламентують правовий статус суб'єктів господарської діяльності  5.Нормативно-правові акти, які визначають правові та організаційні засади якості продукції, що виробляється суб'єктами господарюваньня, та технічні параметри виробництва. 6.Нормативно-правові акти, спрямовані на впорядкування господарсько-виробничих відносин у межах окремих виробничих ринків,та інституціоналізацію засобів державного регулювання відносин, що виникають у межах цих ринків. 7.Нормативно-правові акти, що регламентують порядок здійснення окремих різновидів господарської діяльності 8.Нормативно-правові акти, що регламентують порядок укладення та виконання окремих господарських договорів.

 

close
Задайте своє питання