з 9:00 до 20:00 без вихідних

Порядок призначення на посаду і звільнення з посади держ нотаріуса

Порядок призначення на посаду і звільнення з посади державного нотаріуса

Призначення на  посаду  державного  нотаріуса  і  завідуючого державною нотаріальною конторою та звільнення з посади провадиться Головним  управлінням  юстиції  Міністерства  юстиції  України   в Автономній  Республіці Крим,  головними  управліннями  юстиції  в областях, містах Києві та Севастополі.

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю (далі - свідоцтво) може бути видане громадянину України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, або у передбаченому Законом України "Про нотаріат" випадку успішно пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склав кваліфікаційний іспит.

Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України (далі - Вища кваліфікаційна комісія нотаріату), що зберігається у справах департаменту відповідно до повноважень (далі - Департамент). Особа, яка має намір одержати свідоцтво, подає до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Департаментом протягом п'ятнадцяти днів з дня їх надходження.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною  діяльністю  може бути анульовано Міністерством юстиції України:

2)  за  рішенням  Вищої  кваліфікаційної  комісії  нотаріату, прийнятим   на  підставі  подання  Міністерства  юстиції  України, Головного   управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах  Києві  та Севастополі, у випадках:      

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України  на постійне проживання;      

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду,  який набрав чинності;

в) винесення   ухвали  про  застосування    щодо    нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;     

г)   закриття  кримінального  провадження  щодо  нотаріуса  з нереабілітуючих  підстав; тощо.

3)  за  рішенням  Вищої  кваліфікаційної  комісії  нотаріату, прийнятим  на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.

close
Задайте своє питання