з 9:00 до 20:00 без вихідних

Порядок та підстави заявлення відводу членам кваліф-дисцип комісії

Порядок та підстави заявлення відводу членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Член ВКДКА повинен заявити самовідвід при розгляді питання, якщо він особисто, прямо чи побічно зацікавлений в результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За цих обставин відвід члену ВКДКА може заявити особа, яка ініціювала розгляд відповідного питання, або особа, стосовно якої розглядається питання.

Відвід має бути мотивованим і викладеним у письмовій формі до початку розгляду відповідного питання. Якщо обставини, які слугували підставою для відводу, стали відомі після початку розгляду питання, відвід може бути заявлений в будь-який час до прийняття рішення ВКДКА.

Питання про самовідвід/відвід члена ВКДКА розглядається на засіданні ВКДКА в закритому режимі, за відсутності особи, якій заявлено відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів ВКДКА, які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член ВКДКА вважається відведеним (само відведеним).

Про задоволення або про відмову у задоволенні самовідводу/відводу ВКДКА постановляє протокольне рішення. У разі задоволення відводу член ВКДКА перебуває за межами зали засідань, де відбувається обговорення і голосування із відповідного питання.

 Рішення про відвід (самовідвід) кількох членів ВКДКА приймається стосовно кожного окремо.

 

close
Задайте своє питання