з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет цивільного права

Предмет цивільного права

Предмет будь-якої галузі права становлять суспільні відносини, що врегульовані нею.

Предмет цивільно-правового регулювання складають дві групи відносин: особисті немайнові та майнові (цивільні відносини).

Характерними ознаками особистих немайнових прав можна вважати наступні.

По-перше, вони є складовою змісту цивільної правоздатності фізичної та юридичної особи.

По-друге, ці права мають особливість виникнення та припинення.

По-третє, вони безпосередньо пов'язані з особистістю фізичної особи і, як наслідок, не можуть відчужуватися ні в добровільному порядку, ні примусово; названа особа позбавлена права від них відмовитися.

Майнові відносини, що регулюються цивільним правом - це конкретні властиві товарному виробництву, об'єктивні за змістом і вольові за своєю формою відносини, які засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

 

close
Задайте своє питання