з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет економічної теорії

Предмет економічної теорії

За час розвитку економічної науки уявлення про її предмет постій­но змінювалися і трансформувалися. Його визначали як:

види діяльності, пов'язані з обміном і грошовими операціями між людьми;

повсякденна ділова життєдіяльність людей, отримання ними коштів для існування та їх використання;

поведінка людей і груп людей у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ;

закони, що управляють виробництвом і обміном матеріальних благ на різних етапах розвитку суспільства;

умови формування багатства, стимулів до дії людини і мотивів протидії;

суспільні відносини людей з приводу суспільного устрою вироб ництва і т. д.

Сьогодні предметом економічної теорії є дослідження відносин між людь­ми, що виникають у процесі суспільного виробництва, у взаємозв'язку із пробле­мою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів.

 

close
Задайте своє питання