з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет логіки як науки. Значення логіки для правознавства та практ

Предмет логіки як науки. Значення логіки для правознавства та юридичної практики

Логіка є наукою про елементарні форми, принципи і методи правильного міркування. Логіка насамперед є наукою про правильне міркування. На­ука це система взаємно узгоджених і перевірених на практиці знань про якусь ділянку зовнішнього світу або про самих людей та їхні здатності. Будемо розуміти під міркуванням будь-яке уявне перетворен­ня вихідних знань. Але міркування може бути правильним і непра­вильним. Правильні міркуван­ня називають також обгрунтованими, послідовними або логічними.

Логічна форма це спосіб зв'язку між змістом частин, які входять у міркування.

Логічні форми міркування ще називають формами абстракт­ного мислення, відрізняючи їх від форм чуттєвого пізнання дійсності: відчуття, сприйняття і уявлення. Форми чуттєвого пізнання спираються на показання наших органів чуттів і утво­рюють первинний рівень відображення дійсності.

Відчуття — це «точечний» образ предмета, що доставляється нам якимось одним почуттям — зором, слухом, дотиком або нюхом.

Сприйняття — комплексний образ предмета, утворений декількома відчуттями одночасно. Наприклад, коли ми зби­раємося з'їсти яблуко, то сприймаємо його форму, вагу, колір, потім смак і навіть хрускіт міцного яблука при надкушуванні.

Уявлення — це збережене в нашій пам'яті сприйняття предмета. У якийсь момент у мене може, скажімо, не бути під руками ли­мона, але вже при одному слові «лимон» у мене може з'явитися відчуття кислоти в роті.

Принципами логіки вважаються прийняті в ній загальні правила міркування. Міркувати логічно правильно — значить міркувати відповідно до принципів логіки.

Самі юристи визнають важливість і значення логіки для юридичної практики. Наприклад, з юридичної практики: криміналістика запозичує положення логіки, і особливо такі прийоми логічного мислення, як аналіз, синтез, дедукція та індукція, аналогія, узагальнення, абстракція і т.п. Використання відомостей з області логіки дозволило розробити "логіку наслідку", "логічні основи криміналістичної тактики". У складних ситуаціях розслідування, говориться там, не можна досягти успіху в розкритті злочинів без знання законів діалектичної і формальної логіки, без уміння слідчого мислити, без здатності його до ймовірносним судженням, припущенням.

У зв'язку з використанням новітньої техніки, заснованої на математичному моделюванні, відзначається, що при побудові так званих формалізованих мов і створенні автоматизованих систем збору, зберігання, переробки і видачі юридичної інформації традиційна символіка математики і логіки модифікується і використовується з урахуванням характеру конкретного об'єкту дослідження.

У нинішніх умовах розвитку нашої країни значення логіки для юристів ще більше зростає. Становлення правової держави в Україні припускає висування на одне з перших місць у суспільстві всього комплексу юридичних наук як теоретичної основи правового регулювання всієї сукупності суспільних відносин. Має бути також величезна практична робота, пов'язана з приведенням усього різноманітного законодавства у відповідність з вимогою його несуперечності. У зв'язку з цим і підсилюється роль логіки як однієї з незамінних теоретичних опор юридичної науки і практики.

 

close
Задайте своє питання