з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет навчальної дисципліни «Історія держави і права України»

Предмет навчальної дисципліни «Історія держави і права України»

Предметом історії держави і права України є пізнан­ня загальних законів виникнення, розвитку й змін типів та форм держави і права, особливостей функціонування державних установ та інститутів права в конкретних історичних умовах України.

Дослідження державно-право­вих явищ ґрунтується на їх науковій систематизації та періодизації в хронологічній послідовності. Історія держави і права України посідає важливе міс­це в системі соціально-гуманітарних, українознавчих дисциплін, які вивчають усе розмаїття взаємин людей (виробничих, соціальних, духовних та ін.).

Водночас як самостійний об'єкт вона має досліджувати державно-правові явища в історичному розрізі. Це, зокрема: організація й діяльність органів державної влади, центрального та місцевого управління, судочинства; джерела національного права, кодифікації, еволю­ція галузей права, зміст найважливіших юридичних норм (право власності, злочин, кара та ін.); взаємозв'язки державних органів та правових інс­титутів.

 

close
Задайте своє питання