з 9:00 до 20:00 без вихідних

Предмет, структура, система курсу “Основи прокурорської діяльності”

Предмет, структура, система курсу та співвідношення курсу “Основи прокурорської діяльності” з іншими навчальними дисциплінами

Основи прокурорської діяльності — галузева юридична наука, яка вивчає сукупність взаємопов’язаних положень загальнотеоретичного, правового та методичного характеру діяльності прокурора щодо забезпечення законності у державі.

Курс “Основи прокурорської діяльності ” поділяється на Загальну та Особливу частини.

У Загальній частині розкривається місце та роль прокуратури як державно-правового інституту у структурі органів державної влади. Окреме місце посідають правові засади, принципи організації та діяльності органів прокуратури, конституційні функції прокуратури. Також визначаються поняття та характеристика системи органів прокуратури, її організаційна структура.

   В Особливій частині курсу послідовно розкриваються поняття, правове та організаційно-методичне забезпечення функцій прокуратури. 

Основи прокурорської діяльності, як навчальна дисципліна, тісно взаємодіє з іншими юридичними дисциплінами.

Так, загальна теорія держави та права досліджує прокурорську діяльність як самостійний вид державної діяльності, а органи прокуратури — як важливий незалежний механізм правоохорони у державному механізмі.

   У конституційному праві прокуратура розглядається як один із центральних конституційних інститутів, як невід’ємна складова механізму правового захисту Конституції України.

   У курсі “правоохоронні органи України” досліджується як загальна система правоохоронних органів, їх мета, завдання, функції, принципи організації та діяльності, так і прокуратура, як складова система цих органів, на яку покладається, з одного боку, здійснення нагляду за додержанням законів правоохоронними органами, а з іншого — координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

   Врахування рекомендацій, які розробляє кримінологія, є необхідним при виконанні прокурорами покладеної на них функції координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю, участі у підготовці та виконанні державних та регіональних програм боротьби зі злочинністю тощо.

   Прокурори є учасниками правових відносин і відповідно до діючого процесуального законодавства України беруть участь у цивільному, господарському, адміністративному та кримінальному судочинстві. Особливості процесуального становища прокурора, його статус та порядок участі у відповідних процесах досліджуються у цивільно-процесуальному праві, господарсько-процесуальному праві, адміністративному праві та кримінально-процесуальному праві.

 

close
Задайте своє питання