з 9:00 до 20:00 без вихідних

Публічна фінансова діяльність: поняття і форми

Публічна фінансова діяльність: поняття і форми 

Фінансова діяльність держави — це діяльність держави з формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів з метою забезпечення здійснення функцій держави, завдань соціальноекономічного характеру, управління, обороноздатності, діяльності державних органів.

Зміст фінансової діяльності є проявом всіх функцій держави, оскільки, реалізація будь-якої державної функції вимагас відповідного фінансового забезпечення.

Залежно від змісту і ха­рактеру функцій фінансова діяльність здійснюється: а) як реалізація державної влади; б) як виконавчо-розпорядча діяльність, що реалізує державне управління.

Фінансова діяльність, виступаючи необхідною складовою частиною механізму соціального управління, за­безпечує направлення фінансових ресурсів до відповід­них галузей економіки, управління, соціальної сфери.

Риси фінансової діяльності: вона має міжгалузевий, загальний характер; фінансова діяльність реалізується як державними органами, так і органами місцевого самоврядування; фінансова діяльність сполучає в собі як безпосеред­нє управління з використанням імперативних методів, так і непряме, рекомендаційне управління; фінансова діяльність здійснюється як представ­ницькими, так і виконавчими органами влади.

Об'єктом фінансової діяльності є відносини, що регулюють рух державних грошових фондів на всіх стадіях.

Фінансова діяльність держави й місцевого самоврядування проявляється у відповідних формах як зовнішньому вираженні такої діяльності, що зумовлено змістом останньої. Такі форми можна розмежувати на правові та неправові.

Правові форми фінансової діяльності здійснюються шляхом прийняття й реалізації фінансово-правових актів, які є рішеннями органів державної влади й місцевого самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції згідно з чинним законодавством у процесі формування, розподілу й використання централізованих і децентралізованих фондів коштів держави й місцевого самоврядування.

Неправові форми фінансової діяльності слугують інструментом втілення неправових форм і забезпечують насамперед відповідні передумови для їх реалізації. До таких форм фінансової діяльності належить проведення різноманітних дій організаційного характеру (засідань і нарад органів влади, конференцій, круглих столів тощо), роз'яснення фінансового законодавства, підготовка матеріалів для фінансового планування, прогнозування, звітності і т.п.

 

close
Задайте своє питання