з 9:00 до 20:00 без вихідних

Розвиток кримінології в Україні

Розвиток кримінології в Україні

Інтенсивність кримінологічних досліджень за останні роки дає підстави стверджувати, що кримінологія в Україні, попри всі труд­нощі становлення, має певні перспективи.

Тривають розробки вже традиційних проблем, як то: злочинність неповнолітніх, насильницька, необережна. Розпочато вивчення генезису злочинів у сфері економіки, малого й середнього бізнесу, посилено увагу до з'ясування природи організованої злочинності, боротьби з нелегаль­ним обігом наркотичних засобів, предметів озброєння, радіоактив­них речовин, торгівлею людьми тощо.

З метою сприяння поширенню кримінологічних знань серед на­селення, а також використання досягнень цієї науки у справі запо­бігання злочинам в Україні 23 липня 1998 р. була створена Кримі­нологічна асоціація.  

Кримінологи України налагоджують тісні контакти з іноземними науковими установами, які здійснюють масштабні кримінологічні дослідження. Серед них можна виокремити: а) Міжнародну асоціа­цію кримінального права; б) Міжнародне кримінологічне товарист­во; в) Міжнародне товариство соціального захисту; г) Дослідниць­кий комітет Міжнародної соціологічної асоціації; д) Міжнародну ор­ганізацію суддів у справах неповнолітніх.

Міжнародне співробітництво в галузі кримінологічної науки і практики боротьби зі злочинністю, безумовно, є велінням часу. Ра­зом з тим цей процес не повинен перетворитися на бездумне запо­зичення чужих ідей і теорій без урахування історичних традицій та сучасних реалій нашого життя. І тим більше не можна перетворю­вати його на канал "імпортування" шкідливих, антигуманних докт­рин і постулатів.

Кримінологічна ситуація у світі дає вагомі підстави вважати, що суспільство, яке не в змозі вживати необхідних заходів для бороть­би зі злочинністю, навряд чи може розраховувати на майбутнє.

В Україні для ефективної протидії злочинності є кілька важливих інструментів. Насамперед це: а) розробка сучасної кримінологічної теорії; б) реалізація науково обгрунтованих соціально-економічних програм; в) пріоритетна увага держави до розвитку національної культури і освіти; г) реформування правоохоронних органів, спря­моване на істотне підвищення їх професіоналізму. 

 

close
Задайте своє питання