з 9:00 до 20:00 без вихідних

Сфера дії міжнародного публічного права, його характерні особливос

Сфера дії міжнародного публічного права, його характерні особливості та функції

Сфера дії міжнародного права - це межі застосування міжнародно- правових норм. Виділяють суб’єктну, об’єктну і про­сторову сфери дії міжнародного права.

Суб’єктна сфера дії міжнародного права охоплює держави, між­народні міжурядові організації, нації та народи, що борються за наці­ональне визволення, та державоподібні утворення. Інколи специфічну міжнародну правосуб’єктність визнають за фізичними особами, які виступають суб’єктами деяких міжнародних правовідносин. Те ж саме стосується й правосуб’єктності транснаціональних компаній та деяких міжнародних неурядових організацій.

Що стосується об’єктної сфери міжнародного права, то вона включає коло міжнародних (міждержавних) відносин, що підпадають під його регулювання. Міжнародне право регулює не всі відносини, а лише ті, які зачіпають істотні інтереси держав або міжнародного співтовариства в цілому. 

За простором міжнародне право діє всюди, де є міждержавні від­носини. Однак сфера дії договору не обмежується територією учасників цього договору, а може стосуватись й інших просторів. Наприклад, заборона ядерних випробувань стосується дій суб’єкта на будь-якій території. Норми міжнародного права не поширюються на територію держави автоматично нарівні з нормами внутрішньодержавного пра­ва, однак зобов’язують державу забезпечити виконання норм на своїй території.

 Особливості полягають у:

об'єктивно   існуючій   цілісності   внутрішньо   взаємозалежних елементів міжнародно-правової системи,

стрункості структури всієї системи;

складі конкретних елементів системи;

особливій юридичній природі виникнення норм системи;

особливому юридичному характері впливу на суб'єктів відносин (механізмі правового регулювання).

Міжнародному праву властиві такі характерні риси, як історизм, об'єктивізм, узгодженість волі держав, добровільність у прийнятті на себе зобов'язань і сумлінність їх дотримання, загальне визнання. 

Міжнародне право виконує в міжнародних відносинах такі функції:

— координуючу функцію — полягає в тому, що за допомогою його норм встановлюють правила поведінки, які є стандартами для всіх держав у їх взаємовідносинах, щоб взаємодіяти сприяючи, а не заважаючи одна одній;

— регулюючу функцію — полягає в тому, що в нормах і загальновизнаних принципах держав закріплюються правила, без яких неможливе їх спільне існування та спілкування;

— забезпечувальну функцію — полягає в тому, що міжнародне право містить норми, які спонукають держави дотримуватись певних правил поведінки як у мирний час, так і в період війни;

— охоронну функцію — полягає в тому, що міжнародне право закріплює механізми, які захищають законні права й інтереси держави та дозволяють спільно (колективно) карати порушників.

 

close
Задайте своє питання