з 9:00 до 20:00 без вихідних

Сутність виконавчої влади, її співвідношення з держуправлінням та

Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом

Відповідно до Конституції України державна влада здійснюється на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу та судову. При цьому поділяється не сама влада, а функціонально-структурний механізм її здійснення. Поділ влади означає в одному випадку виокремлення основних функціональних видів діяльності держави - законотворення, правозастосування та правосуддя, а в іншому - організаційний устрій держави як сукупність різних державних органів - законодавчих, виконавчих і судових з притаманною їм компетенцією - сукупністю державно-владних повноважень.

Виходячи із класичного розуміння концепції поділу влади, виконавча влада може розглядатися як "правозастосовна влада, на яку покладається функція виконання законів і яка діє на підставі принципів пріоритету прав і свобод громадян, законності, демократизму".

Виконавча влада - сукупність повноважень щодо управління державними справами, включаючи повноваження підзаконного регулювання (адміністративна нормотворчість), зовнішньополітичного представництва, здійснення адміністративного контролю, а також у деяких випадках законодавчі повноваження (у порядку делегованого чи надзвичайного законодавства) та систему державних органів, які реалізують усі перелічені повноваження.

Виконавча влада - одна з трьох гілок державної влади, яка, відповідно до конституційного принципу поділу державної влади, покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя, насамперед державним сектором економіки.

Державне управління - владно-організуюча діяльність певних органів (посадових осіб) держави, що здійснюється і за межами системи власне органів виконавчої влади, а саме всередині апаратів будь-яких органів державної влади з боку їх керівних посадових осіб щодо інших службовців органу та всередині державних підприємств, установ та організацій.

Виконавча влада та державне управління розглядаються в науці адміністративного права як "статика" та "динаміка" управлінської сфери діяльності держави. При цьому "виконавча влада" є кате­горією політико-правовою, а "державне управління" - організаційно-правовою. Об'єднує їх виконавча спрямованість.

Державне управління являє собою вид державної діяльності, у межах якої реалізується державна влада. Це повністю відповідає системі поділу влади, оскільки кожна гілка єдиної державної влади реалізує повноваження через діяльність відповідних суб'єктів. Отже, державне управління безпосередньо пов'язане з виконавчою владою.

Адміністративне право насамперед спрямоване на врегулювання діяльності виконавчих і розпорядчих органів, управлінсь­ких відносин у сфері публічного (передусім державного) управління.

 

close
Задайте своє питання