з 9:00 до 20:00 без вихідних

Теоретичне і практичне значення визначення та виріш окр кат цив спр

Теоретичне і практичне значення визначення та аналізу процесуальних особливостей розгляду і вирішення окремих категорій цивільних справ

Вивчення особливостей розгляду окремих категорій цивільних справ має важливе практичне та теоретичне значення.

По-перше, дозволяє запобігти помилок при застосуванні норм матеріального та процессуального права, забезпечуючи, в свою чергу, високу якість розгляду справ у суді.

По-друге, теоретичний аналіз судової практики розгляду окремих категорій цивільних справ дає підстави, наприклад, для виявлення прогалин у правовому регулюванні суспільних відносин або суперечливих за змістом норм права, які регулюють аналогічні правовідносини.

По-третє, в результаті такого дослідження визначаються конкретні способи усунення судових помилок та прогалин у законодавстві.

Особливість розгляду окремих категорій цивільних справ може, наприклад, проявлятися у наступних аспектах:

1) співвідношенні загальних та спеціальних процесуальних норм, закріплених в ЦПК;

2) співвідношенні процесуальних норм, визначених у положеннях ЦПК, із спеціальними процесуальними нормами, які досить часто зустрічаються у положеннях матеріального права;

3) особливостях використання норм матеріального права, без якого неможливо вирішити по суті будь-яку цивільну справу,  враховуючи при цьому, наявність визначеної ієрархії законів та інших нормативно-правових актів України;

4) обов’язкового застосування українськими суддями положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) та прецедентної практики Європейського суду з прав людини при захисті тих прав, які передбачені Конвенцією.

close
Задайте своє питання