з 9:00 до 20:00 без вихідних

Учасники фондового ринку, їх правова класифікація

Учасники фондового ринку, їх правова класифікація

Учасники фондового ринку - емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.

Найбільш популярною є класифікація учасників фондового ринку, за якою вони розподілені натакі три групи:

1. Емітенти (продавці цінних паперів, вони ж і споживачі інвестиційного капіталу).

2. Інвестори (покупці цінних паперів, вони ж вкладники грошових засобів та утримувачі цінних паперів).

3. Посередники (особи, які надають ті чи інші послуги емітентам та інвесторам при здійснені фондових операцій).

Залежно від функцій, яківиконуються в процесі взаємодії на ринкуцінних паперів, учасники ринкуможуть бути розподілені таким чином: інвестори, емітенти, посередники, інститути-регулятори, особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і спеціальні та загальні державні органи регулювання ринку цінних паперів.

 

close
Задайте своє питання