з 9:00 до 20:00 без вихідних

Виникнення та становлення права міжнародної безпеки

Виникнення та становлення права міжнародної безпеки

Періоди розвитку права міжнародної безпеки:

 – період зародження перших ідей та механізмів мирного вирішення міжнародних конфліктів і спорів (від стародавніх часів до 1648 р.);

– період виникнення перших політико-правових механізмів регулювання міжнародних конфліктів (від 1648 р. до 1919 р.);

 – період виникнення та становлення права міжнародної безпеки (від 1919 р. до 1945 р.);

 – сучасний період (від 1945 до сьогодні).

Така періодизація зумовлена тим, що два мирні договори, підписані під час закріплення Вестфальського миру, стали «основоположним чинником правопорядку в Європі», саме із цього моменту почалося становлення сучасного міжнародного права.

Наступною визначною подією в історії розвитку права міжнародної безпеки, на нашу думку, є створення Ліги Націй.

Сучасний період у свою чергу розпочався з дня підписання Статуту ООН.

Предметом регулювання права міжнародної безпеки є саме міжнародні відносини у сфері підтримки міжнародного миру та безпеки, а відтак періодизація має будуватися винятково на документах, що мають міжнародно-правовий характер і мають на меті підтвердити існуючий на той час загальносвітовий правопорядок.

Таким чином, виникнення права міжнародної безпеки відбулось одночасно з виникненням міжнародного публічного права.

close
Задайте своє питання