з 9:00 до 20:00 без вихідних

Вплив характеру матеріальних правовідносин на особливості розгляду

Вплив характеру матеріальних правовідносин на особливості розгляду і вирішення цивільних  справ 

Акти матеріального права, які містять процесуальні норми, є спеціальними джерелами процесуального права, які регулюють особливості судового захисту суб’єктів господарських правовідносин.

Таким чином, щоб вичерпно виявити процесуальні особливості розгляду і вирішення справ у порядку цивільного судочинства, необхідно правильно визначити коло закріплених у ЦПК і матеріально-правових актах спеціальних процесуальних норм, що відносяться до розгляду і вирішення тільки відповідних цивільно-правових спорів, а також на основі всебічного аналізу норми матеріального права, що підлягають застосуванню, вирішити низку не врегульованих спеціальними нормами питань процесуального характеру: про юрисдикцію справи суду, про сторони, третіх осіб, про предмет доказування у справі, належності доказів та інших питань, що мають важливе значення для даної справи.

close
Задайте своє питання