з 9:00 до 20:00 без вихідних

Загальна теорія права та її предмет

Загальна теорія права та її предмет

Загальна теорія права — це вчення про при­значення та сутність права, його категоріальний та понятійний апарат.

Дане вчення має не тільки світо­глядне, а й безпосереднє практичне значення. Фундамен­тальні теоретичні знання про право є необхід­ною умовою для вивчення інших галузей юридичної на­уки, а також ефективної професійної діяльності юриста у сфері практичної юриспруденції.

Предмет теорії права— основні закономірності і випадковості виникнення, розвитку, функціонування права, виражені в узагальненому вигляді в поняттях, категоріях, принципах, теоретичних   конструкціях,   через   які   розкриваються   їх   об'єктивні властивості 

Предметом теорії права є питання,  що мають найбільш загальне,   провідне  для інших  правових  наук значення, формулювання головних юридичних понять і їх ознак, встановлення найбільш   загальних    закономірностей    виникнення,    розвитку   і функціонування права.Саме виникнення науки пов'язане із соціальною потребою в пізнанні навколишнього світу та систематизованих знань про нього.  Ці знання необхідні для забезпечення мінливих умов життєдіяльності людини.

 

close
Задайте своє питання