з 9:00 до 20:00 без вихідних

Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки і значення

Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки і значення

Закон про кримінальну відповідальність - це нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, який міс­тить взаємопов 'язані юридичні норми, одні з яких, грунтуючись на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, закріплюють підстави та принципи кримі­нальної відповідальності, містять загальні положення криміналь­ного законодавства, інші — визначають, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, і встановлюють, які покарання можуть бути застосовані до осіб, що вчинили їх, або ж називають підстави та умови звільнення їх від кримінальної відповідальності.

Характерні риси кримінального закону полягають у тому, що він:

а) базується на Конституції України та загальновизнаних нор­мах міжнародного права;

б) приймається Верховною Радою України (Парламентом) - єдиним органом законодавчої влади в Україні;

в) регламентує підставу й принципи кримінальної відповідаль­ності та звільнення від кримінальної відповідальності;

г) містить юридичні норми, які визначають принципи та зага­льні положення кримінального права;

ґ) визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальне правопорушенняними та яке покарання чи інші заходи кримінально-правового характеру призначаються за вчинення цих кримінальному правопорушеннів;

д) є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, а також на інших громадян.

Значення кримінального закону:

1. Кримінальний закон є одним із важливих засобів охорони життя, здоров‘я, честі, гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої цінності, суспільного ладу України, її політичної та економічної систем, власності й усього правопорядку від кримінальне правопорушенняних посягань і засобом боротьби з ними.

2. Лише кримінальний закон містить кримінально-правові норми, які визначають загальні положення кримінального права, кримінальне правопорушенняність та караність діянь, види цих діянь та покарань за їх вчинення, підстави, обсяг та межі кримінальної відповідальності, підстави звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання.

3. Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення кримінального правопорушення, а також на інших громадян.

 

close
Задайте своє питання