з 9:00 до 20:00 без вихідних

Зобов'язання (поняття, зміст, підстави виникнення) Види зобов'язань

 Зобов'язання (поняття, зміст, підстави виникнення). Види зобов'язань

 Зобов'язанням є правовідношення, у якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати робо­ту, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконан­ня його обов'язку.

Зміст зобов’язання становлять права, вимоги кредитора та обов’язки боржника. При цьому за змістом зобов’язання спрямовані на передачу майна (наприклад, на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, позички тощо); виконання робіт на підставі договорів підряду, побутового замовлення, підряду на капітальне будівництво, договорів про спільну діяльність; надання послуг на підставі договорів перевезень, страхування, доручення, комісії, схову; сплату грошей на підставі договорів позички, кредитних договорів, договорів банківського вкладу і банківського рахунка; відшкодування шкоди, заподіяної в результаті протиправних дій, а також шкоди, якої зазнав громадянин внаслідок рятування об’єктів державної і колективної власності; повернення безпідставно придбаного майна і на передачу безпідставно збереженого майна.

Зобов’язання виникають за таких підстав: договорами та іншими правочинами; акти органів дер­жавної влади, орга­нів місцевого самоврядування, внаслідок створення літературних, мистецьких творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної діяльності; через заподіяння матеріальної та моральної шкоди іншій особі; інші юридичні факти.

Залежно від підстави виникнення зобов'язання: до­говірні і не договірні.

Залежно від характеру поведінки боржника: зобов'язання з позитивним або негативним змістом.

Залежно від концентрації прав і обов'язків суб'єктів зобов'язання: односторонні і взаємні.

 Залежно від цільового призначення: головні та додаткові (акцесорні).

З урахуванням предмета виконання: однооб'єктні, альтернативні, факультативні та грошові зобов'язання.

 

close
Задайте своє питання