з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Порівняльне правознавство"

Питання до іспиту "Порівняльне правознавство"

1. Загальна характеристика порівняльного правознавства.

2. Поняття, риси та структура правової системи.

3. Загальна характеристика правової карти світу.

4. Правова система України на правовій карті світу, її формування та особливості.

5. Вплив на правову систему України міжнародних та національних правових систем.

6. Правова глобалізація у сучасному світі.

7. Поняття «правова сім’я». Класифікація правових сімей Р.Давида, К.Цвайгерта та інших компаративістів.

8. Класифікація та типологія правових систем.

9. Мішані правові системи.

10. Види досліджень у порівняльному правознавстві.

11. Методи порівняльно-правових досліджень.

12. Методика порівняльно-правових досліджень.

13. Особливості романо-германської правової сім’ї.

14. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім’ї.

15. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права

16. Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським правом.

17. Вплив канонічного права на формування романо-германського права.

18. Публічне і приватне право.

19. Особливості норм права в романо-германській правовій сім’ї.

20. Джерела права романо-германської сім’ї, їх класифікація.

21. Нормативно-правові акти в романо-германській правовій сім’ї: поняття, ознаки, класифікація.

22. Закон як джерело права в романо-германській правовій сім’ї.

23. Підзаконні акти. Делеговане законодавство в романо-германському праві.

24. Загальні принципи в романо-германській правовій сім’ї.

25. Правовий звичай, доктрина, судова практика у системі джерел романогерманського права.

26. Підходи до класифікації правових систем Скандинавських країн та держав Латинської Америки.

27. Формування скандинавського права.

28. Правові системи Скандинавських країн, їх особливості. Джерела права Скандинавських країн.

29. Правова співпраця скандинавських держав.

30. Формування латиноамериканського права.

31. Особливості і сучасні тенденції латиноамериканського права.

32. Джерела латиноамериканського права.

33. Англо-американська правова сім’я: поняття, групи, особливості.

34. Структура англійського права (сучасний варіант).

35. Основні етапи розвитку англійської правової системи, їх характеристика.

36. Загальне право: поняття та особливості.

37. Право справедливості: поняття та особливості..

38. Порівняння загального права та права справедливості.

39. Порівняння англійського та американського права: спільні та відмінні риси.

40. Поняття та види джерел англо-американського права.

41. Прецедент як джерело права в сім’ї англо-американського права. Структура судового прецеденту.

42. Статут як джерело права в сім’ї англо-американського права. Кодекси.

43. Делеговане законодавство в сім’ї англо-американського права.

44. Доктрина як джерело права в сім’ї англо-американського права.

45. Звичай, розум, канонічне право як джерела англо-американського права.

46. Формування правової системи США.

47. Сучасна правова система США. Конституція США.

48. Джерела права США. Кодифікація в США.

49. Особливості судової системи США.

50. Правові системи країн Співдружності Націй.

51. Правові системи Канади, Австралії та Нової Зеландії: порівняльна характеристика та джерела права.

52. Порівняння романо-германської та англо-американської правових сімей: спільні риси та відмінності.

53. Релігійна правова сім’я: характерні риси, склад.

54. Мусульманське право: поняття, ознаки, система джерел права.

55. Специфіка ісламського права.

56. Право сучасних мусульманських держав.

57. Релігійно-філософські і соціальні основи індуського права.

58. Риси та джерела індуського права.

59. Сучасне право Індії. Особливості судової системи Індії.

60. Іудейське право: поняття та риси.

61. Система джерел іудейського права.

62. Сучасне право Ізраїлю.

63. Основні закони Ізраїлю.

64. Судова система Ізраїлю.

65. Характеристика канонічного права.

66. Джерела канонічного права.

67. Застосування канонічного права у сучасному світі.

68. Правова система Ватикану. Кодекс канонічного права.

69. Загальна характеристика правових систем традиційного типу, їх групи.

70. Формування правової системи Китаю.

71. Правова система КНР, її джерела.

72. Формування правової системи Японії.

73. Сучасна правова система Японії, її джерела.

74. Формування африканського права: особливості періодів.

75. Правові системи держав Африки.

76. Африканський союз.

77. Кодекси звичаєвого права.

78. Порівняння релігійної та традиційної правових сімей.

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання