з 9:00 до 20:00 без вихідних

Питання до іспиту "Право міжнародних організацій"

Питання до іспиту "Право міжнародних організацій"

1. Міждержавні об'єднання стародавності й середньовіччя.

2. Адміністративні союзи XIX століття.

3. Ліга Націй: статут і система органів.

4. Причини невдач Ліги Націй.

5. Поняття й ознаки міжнародних міжурядових організацій.

6. Поняття права міжнародних організацій.

7. Класифікація міжнародних міжурядових організацій.

8. Порядок утворення міжнародних міжурядових організацій та припинення їх існування.

9. Членство у міжнародних міжурядових організацій. Первісні члени, асоційовані члени, члени, що приєдналися.

10. Компетенція, цілі, завдання й функції міжнародних міжурядових організацій.

11. Концепції «іманентної» компетенції і такої, що припускається.

12. Особливості статутів міжнародних міжурядових організацій. Конституційна й договірна теорії тлумачення статутів міжнародних міжурядових організацій.

13. Постановка питання про міжнародну правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій. Основні положення Консультативного висновку Міжнародного Суду ООН від 11 квітня 1949 р.

14. Юридичні підстави міжнародної правосуб'єктності міжнародних міжурядових організацій.

15. Зміст міжнародної правосуб'єктності міжнародних міжурядових організацій.

16. Поняття внутрішньорганізаційного механізму міжнародних міжурядових організацій. Класифікація органів міжнародних міжурядових організацій.

17. Принципи формування органів обмеженого складу міжнародних міжурядових організацій.

18. Основні методи прийняття рішень у рамках міжнародних міжурядових організацій.

19. Особливості укладення договорів міжнародних організацій з державами й іншими міжнародними організаціями. «Зовнішнє» право ММУО.

20. Постанови (рішення, резолюції) ММУО. Норми «м'якого права» міжнародних міжурядових організацій.

21. Укладення багатобічних міжнародних договорів у рамках і під егідою міжнародних міжурядових організацій.

22. Поняття і предмет регулювання «внутрішнього» права міжнародних міжурядових організацій.

23. Основні концепції юридичної природи «внутрішнього» права міжнародних міжурядових організацій.

24. Загальна характеристика правового регулювання статусу персоналу міжнародних міжурядових організацій.

25. Особливості міжнародної правосуб'єктності міжнародних неурядових організацій (МНУО).

26. Консультативний статус міжнародних неурядових організацій в ООН.

27. Поняття й джерела дипломатичного права міжнародних міжурядових організацій.

28. Привілеї й імунітети посадових осіб міжнародних міжурядових організацій.

29. Поняття, функції й порядок заснування постійних представництв держав у міжнародних міжурядових організацій.

30. Привілеї й імунітети постійних представництв держав у міжнародних міжурядових організацій і їх персоналу.

31. Делегації в органах міжнародних міжурядових організацій і на міжнародних конференціях.

32. Спостерігачі в міжнародних міжурядових організацій.

33. Історія створення ООН.

34. Цілі та принципи ООН. Підтримка міжнародного миру і безпеки – головна мета ООН.

35. Членство в ООН. Первісні члени ООН. Умови й порядок прийому до членів ООН.

36. Система органів ООН.

37. Генеральна Асамблея ООН: склад, представництво, компетенція й порядок роботи.

38. Рада Безпеки ООН: склад, юридична чинність рішень і рекомендацій.

39. Повноваження Ради Безпеки ООН щодо погрози миру, порушень миру і актів агресії.

40. Економічна й Соціальна Рада ООН: склад, компетенція, система допоміжних органів, зв'язки зі спеціалізованими установами.

41. Міжнародний Суд ООН: склад і компетенція (юрисдикція).

42. Генеральний Секретар і Секретаріат ООН.

43. Рада з опіки ООН: мета, функції, склад. Угоди з опіки.

44. Зміни Статуту ООН. Порядок прийняття й набрання чинності змін до Статуту ООН. Випадки фактичного перегляду Статуту в практиці ООН.

45. Місце й роль ООН у сучасному світі. Пропозиції з реформування ООН.

46. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН. Положення Статуту ООН про спеціалізовані установи.

47. Міжнародна організація праці (МОП).

48. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

49. Продовольча й сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО).

50. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО).

51. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІС).

52. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

53. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

54. Світова Організація Торгівлі (СОТ): правова основа, сфера діяльності і організаційна структура.

55. Міжнародний валютний фонд (МВФ).

56. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). Група Всесвітнього банку.

57. Рада Європи (РЄ).

58. Установчі документи, основні цілі й принципи, юридична природа ОБСЄ.

59. Загальна характеристика органів ОБСЄ.

60. Цілі й завдання Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

61. Особливості політичної і військової структури НАТО.

62. Україна і НАТО.

63. Співдружність Незалежних Держав (СНД): особливості установчих документів, структура.

64. Особливий правовий статус України в СНД.

65. Ліга арабських держав (ЛАГ).

66. Організація ісламського співробітництва (ОІС).

67. Африканський союз (АС).

68. Організація американських держав (ОАГ).

69. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Відповіді на всі питання за переліком

098 33 55 412

close
Задайте своє питання