з 9:00 до 20:00 без вихідних

Поняття фондового ринку, його складові елементи

Поняття фондового ринку, його складові елементи

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Основними елементами фінансового ринку є кредитний ринок, ринок цінних паперів і грошовий ринок, які перебувають у тісному взаємозв’язку. 

Ринок грошей є ринком короткострокових боргових зобов’язань, сферою, де їх можна купити. їх придбання тут здійснюється тільки у тимчасове користування. Товаром на цьому ринку є гроші, ціною — відсотки за кредит. 

Ринок капіталів - складається з ринку фінансових інструментів, що відображають права власності, та довгострокових боргових зобов’язань, є сферою торгівлі не тільки грошима, а й правами власності. На ньому фінансові ресурси купуються з метою постійного або тривалого використання. Як правило, ринок капіталів ототожнюється з фондовим.

Ринок цінних паперів — сукупність відносин фінансового ринку, пов’язаних із випуском і обігом цінних паперів, а також форми і способи цього обігу.

 

close
Задайте своє питання