з 9:00 до 20:00 без вихідних

Відмінність нотаріальної діяльності від інших галузей юрид практики

Відмінність нотаріальної діяльності від інших галузей юридичної практики

Дві юридичні професії є найбільш близькими нотаріату – судова діяльність, адвокатська – вони спрямовані на вирішення подібних завдань.

Суд і нотаріат мають відмінності в юрисдикції.

Відмінності адвокатської діяльності та нотаріальної діяльності:

1) нотаріус не може довільно і на свій розсуд відмовляти у вчиненні нотаріальної дії; адвокат – на свій розсуд відмовляється від представництва і не зобов’язаний пояснювати причини;

2) діяльність нотаріуса, через її публічно-правовий характер, відбувається в межах нотаріального провадження та детальної процедурної регламентації (до якого б нотаріуса ми не звернулися – ода і та є процесуальна дія здійснюється за однаковими правилами; усі нотаріуси вимагають однаковий склад документів, притягують одне і те ж коло заінтересованих осіб; видаватиму оди і той же акт); для адвоката не передбачені процедури досягнення тієї чи іншої правової мети, він сам обирає засоби;

3) правовідносини між адвокатом та клієнтом базуються на підставі договору представництва та доручення і мають приватноправовий характер; правові відносини між нотаріусами та заінтересованими особами володіють публічно-правовим характером, внаслідок якого нотаріус забезпечує рівні правові умови для всіх учасників нотаріально провадження, навіть до тих, що до нього не зверталися. Не можна називати заінтересованих осіб , які звертаються до нотаріуса «Клієнтом» як і у адвоката, бо «Клієнт» - це приватноправовий характер, передбачає , що нотаріус буде діяти в інтересах цієї особи, а не за правилами; нотаріальна діяльність не може бути дорівнена до підприємницької. Нотаріус роз’яснює і матеріальні, і процесуальні права, але в інтересах обох сторін, він роз’яснює права для осіб, які до нього не зверталися.

4) внаслідок публічності інституту нотаріату кількість посад нотаріусів має обмежуватися державою, цим відрізняється від адвокату

close
Задайте своє питання